Utvalg vil snevre inn adgangen til tvang

Pasienter i psykisk helsevern bør i større grad få bestemme hvilken behandling de skal få. Derfor skal det ikke brukes tvang overfor personer som er i stand til å avgjøre egen behandling.