— Det er et spennende lag med spennende navn. Mange av dem får prøvd seg fremover, og det er mange vi kan samarbeide godt med, sa hun.

Skei Grande mener at sammensetningen av den nye regjeringen vektlegger betydningen av samarbeidsavtalen Solberg-regjeringen har inngått med Venstre og Kristelig Folkeparti.

— De har lagt seg mye mot sentrum og ser det som viktig å samarbeide med sentrum. Jeg tror de blir gode samarbeidspartnere, sa Trine Skei Grande.