Senterpartiet tilbakebetaler partistøtte

Senterpartiet tilbakebetaler 700.000 kroner de fikk fra to kraftselskaper i fjor fordi gavene bryter med reglene for partistøtte.