I et brev til regjeringen krever NHO-sjef Kristin Skogen Lund like vilkår i konkurransen mellom private og ideelle aktører. Hun vil ha en slutt på særbehandlingen, skriver Klassekampen.

— Hvis regjeringen velger å følge rådet til NHO mener jeg at ideelle aktører kan forsvinne som tjenesteleverandører av velferdstjenester om noen år, sier Jan Elverum, generalsekretær i Blåkors.

Ideelle organisasjoner som Blåkors, Kirkens Bymisjon og Røde Kors opplever at det blir stadig vanskeligere å konkurrere med kommersielle tilbydere, blant annet fordi billigere pensjonsordninger hos de private aktørene gir disse et konkurransefortrinn.

Av den grunn har det fram til nå vært mulig for det offentlige å ha egne anbudskonkurranser der det stilles krav til pensjonsordninger på lik linje med det offentlige hos dem som leverer anbud.

Det er denne ordningen Kristin Skogen Lund i et brev til næringsminister Monica Mæland (H) har bedt om må opphøre.

Med NHO møter motstand også hos egne rekker. Hovedorganisasjonen Virke mener NHO bommer. Forhandlingsdirektør Pål Skarsbø mener NHOs løsning ikke tar vare på de ideelle organisasjonene.

NHO har ikke vært tilgjengelig for Klassekampen for å kommentere brevet.