— Hvis lensmannskontoret i Årdal hadde hatt vaktberedskap, ville de kunne kommet til åstedet på 20 minutter, sier Navarsete til Klassekampen.

Trippeldrapssaken mandag viser hva som står på spill, mener hun, og viser til politianalysens forslag om omfattende sentralisering av politiet i Norge.

Analysen legger opp til å kutte 144 lensmannskontor, blant dem kontoret i Årdal. Navarsete ønsker det motsatte: At små kontor får større ressurser til å håndtere hendelser på egen hånd.

— Vi står overfor et stort valg. Enten må vi sentralisere, slik politianalysen foreslår, eller så må vi gi flere lokale lensmannskontor vaktberedskap. I Senterpartiet ønsker vi det siste, sier Navarsete.

Hun ønsker ikke å kritisere politiet etter Årdal-drapene, men mener at det lokale politiet kunne kommet raskere fram hvis politikerne hadde organisert dette annerledes. Geografiske forskjeller gjør at politipatruljer i bil på Østlandet har kort vei i tettbebygde områder, men i Sogn og Fjordane er avstandene så store at man trenger et sterkt politi med forankring der folk bor, mener hun.

I Stortingets spørretime onsdag kommenterte statsminister Erna Solberg (H) spørsmål fra politikerne rundt responstid for politiet. Kristelig Folkeparti-leder Knut Arild Hareide slo fast at det er nødvendig å innføre responstid for politiet. Solberg sa til NTB at responstid både krever ressurser og mennesker, og at et slikt prinsipp i så fall vil kreve geografisk differensiert responstid.