En spørreundersøkelse InFact har gjort for avisen Dagen viser at 55,5 prosent av de spurte mente at blodprøven bør tillates.

Blodprøven kan erstatte dagens fosterdiagnostikk som gis til kvinner i risikogrupper. Prøven kan avdekke alvorlige sykdommer før abortgrensen ved 12. uke, og er både sikrere og mindre risikabel enn dagens metoder.

— Dette er ikke overraskende, i og med at vi allerede langt på vei har åpnet for en mer aggressiv diagnostikk av disse tilstandene gjennom forbedret teknologi og aksept av tidlig ultralyd. Dette er bare ett skritt videre, sier professor Reidun Førde ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

Hun viser til at mange kvinner i dag går til tidlig ultralyd i privat regi for å avdekke Downs syndrom. Flere partier har derfor tatt til orde for å gjøre tidlig ultralyd til et offentlig tilbud.

— Det er en utvikling som jeg dessverre ikke har noen tro på at noen vil stoppe, det bare et spørsmål om tid, sier Førde.

Samtidig som mange av de spurte vil tillate avdekking av Downs syndrom, er flertallet skeptisk til at den nye blodprøven også skal avdekke barnets kjønn. 51 prosent av de spurte i undersøkelsen er mot at foreldre skal få vite fosterets kjønn før uke 12, mens 33,5 prosent er for. Menn er mer liberale enn kvinner i begge spørsmålene, viser undersøkelsen.