• SKAL SENDES UT: - Prinsippet om at krigsforbrytere skal sendes ut, ble slått fast allerede på menneskerettighets-konferansen i 1951, sier Per Sandberg (Frp). FOTO: SCANPIX

Reagerer sterkt på at krigs-forbrytere ikke blir returnert

Ved å la krigsforbrytere få bli i Norge bryter regjeringen med flyktningkonvensjonen.