Lagmannsretten løslater terrorsiktet

Lagmannsretten besluttet torsdag at terrorsiktede David Jacobsen skal løslates fra varetekt.