— Regjeringen og Kristin Halvorsen har ikke prioritert å gjenreiserespekten for læreren. Vi må øke statusen på læreryrket og gjøre detattraktivt for flere. Det handler om lærerutdanningen, det handler omjevnlig faglig oppdatering, og det handler om lønn, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Skei Grande mener de tre viktigste grepene i skolepolitikken er å sikre mangenok kvalifiserte lærere, å øke kompetansen hos lærerne og kutt i skolebyråkratiet.

15.000 i minus

Ifølge Statistisk sentralbyrå vil det i 2020 mangle 15.000 allmennlærere i skolen. For å motvirke utviklingen og utdanne flere lærere opprettet regjeringen i fjor 200 nye studieplasser for grunnskolelærere.

Men mange hopper av. I løpet av første semester høsten 2012 var frafallet større enn antall nye studieplasser, skriver Aftenposten.

Ifølge tallene avisa har hentet inn, hoppet 169 nye lærerstudenter av siden studiestart i fjor høst ved de største lærerutdanningene. Ved de samme lærestedene ble det i fjor opprettet 140 nye studieplasser.

Undersøkelser viser at de fleste sluttet fordi det ikke er lærer de ville bli. Noen begynte på lærerstudiet fordi de ikke kom inn på sitt førstevalg, mens andre oppdaget at studiet ikke var for dem. Bare 10 prosent sier de sluttet på grunn av studiets innhold og organisering.

- Dropp heldagsskolen

For Venstre-leder Trine Skei Grande er et statusløft før læreryrket et soleklart grep som hun mener vil kunne snu trenden.

— Vi må utvide lærerutdanningen til en femårig mastergrad, sikrelangt flere lærere jevnlig faglig oppdatering, bekjempe det økende skolebyråkratiet slik at lærere faktisk får lov til å gjøre jobben sin. På alle disse punktene har regjeringen dessverre sviktet, sierTrine Skei Grande.

Skei Grande peker dessuten på at det finnes i underkant av 9.000 lærere uten godkjent undervisningskompetanse i norsk skole.

— Desto mer uforståelig er det at SV og Ap vil utvide skoledagen - med lærere som ikke finnes. Resultatet blir flere skoletimer med endamer ufaglært arbeidskraft. Det er feil vei å gå, sier Skei Grande.