Blir dømt og utvist, men kommer tilbake til Norge

I løpet av de to siste årene har nesten 500 utviste kriminelle vendt tilbake til Norge og blitt pågrepet på nytt.

TØMTE VILLA: Denne utenlandske tyven på bildet brukte 25 minutter på å tømme villaen på Bygdøy mens eierne sov. Antallet utvisninger av straffedømte utlendinger er doblet de siste årene og en del av dem kommer tilbake og blir pågrepet på nytt.
  • Arild M. Jonassen
  • Per Anders Johansen
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel

5. april i fjor ble en 29 år gammel straffedømt albaner uttransportert fra Norge. Årsaken var at han hadde fått en dom på tre år og tre måneder for hallikvirksomhet, menneskesmugling og drapstrusler i Bergen.

Han var et nummer i statistikken som både politiet og justisminister Grete Faremo ofte skryter av, nemlig at langt flere kriminelle utlendinger blir utvist fra Norge.

Les også

Slår alarm om lommetyver i Bergen

Les også

Han var utvist for alltid. Så dro politiet til Dale

Siden han ble varig utvist fra Norge, fikk han redusert fengselsstraffen med 300 dager.

Men noen måneder etter uttransporten var han tilbake.

Raskt tilbake

I løpet av noen uker i juli 2012 gjennomførte han en serie innbrudd på Frogner og Oslo vest. Der tømte han hus, biler og leiligheter for verdier på over en million kroner.

I 2011 og 2012 er henholdsvis 794 og 1019 straffede personer blitt fraktet ut av landet.

Aftenposten kan nå for første gang presentere tall som viser hvor mange utviste utlendinger som kommer tilbake — og blir tatt igjen:

  • I 2011 og 2012 oppdaget politiet 497 straffedømte og utviste utlendinger som var tilbake i Norge - selv om de var utvist og hadde innreiseforbud.
  • Seks av ti ble tiltalt.
  • Én av ti fikk en bot.
  • I snitt slapp de unna med en fengselsstraff på 40 dager.

Statistikken er utarbeidet av Politidirektoratet, men er tidligere hemmeligholdt av Justisdepartementet «av hensyn til intern saksbehandling». Den blir nå offentlig etter en innsynsklage.

Koster lite å bryte forbudet

Mange av de utviste utlendingene som blir pågrepet for brudd på innreiseforbudet, slipper noe som helst straff. 146 personer - om lag 30 prosent - står uten noen som helst reaksjon i politiets strafferegister. I praksis betyr det at sakene for de fleste er henlagt, og at de ikke får noen som helst reaksjon for å komme tilbake til Norge

Utvisning av kriminelle utlendinger er blitt ett av de viktigste tiltakene for politiet de siste årene. Antallet utvisninger er doblet siden 2010. I snitt koster det politiet 50 000 kroner å tvangsreturnere en utlending. I tillegg kommer kostnader knyttet til eventuell etterforskning og gjennomføring av rettssak. Men frustrasjonen er stor i politiet over at mange dukker opp igjen - hvis de i det hele tatt blir tatt.

Med nytt navn og falskt pass

Første gang den 29 år gamle albaneren ble pågrepet etter å ha kommet tilbake til Norge igjen, oppdaget ikke politiet at han var utvist.

Årsaken er enkel. I likhet med svært mange andre hadde han skaffet seg nytt falskt pass og ny identitet.

- De opererer gjerne med nye navn og falske papirer. Dermed kan det være vanskelig å oppdage at personen er utvist selv om han blir pågrepet, sier politiadvokat Morten Reppen i politiets etterretnings- og vinningsavsnitt.

Han har hatt en rekke saker hvor utviste kriminelle dukker opp i Norge igjen kort tid etter at de ble utvist. I forrige uke sto han i Oslo tingrett og førte saken mot den 29-årige albaneren.

- Hva tenker du om at så mange utviste kriminelle kommer tilbake - og blir pågrepet for ny kriminalitet?

- Det blir litt håpløst når det svir så lite å bryte innreiseforbudet. De lave straffene for dem som bryter innreiseforbudet, gjør at dette har liten allmennpreventiv effekt. Det er lite avskrekkende når de i verste fall må tilbringe fire-fem uker i fengsel, sier Reppen.

Straffen for lav

Politiadvokat Kjell Johan Abrahamsen i Vestfold politidistrikt har jobbet opp mot returnerte kriminelle i en årrekke. Han mener straffen for å returnere er for lav.

- De kriminelle tar en kalkulert risiko. For straffen de risikerer for å returnere til Norge, er rett og slett for lav. Fengselsoppholdet skremmer heller ikke fordi Norge har bra fengsler, og de vet at innsatte får 57 kroner dagen, sier Abrahamsen.

Etter flere år i samarbeidsprosjektet Grenseløs har Abrahamsen nå fått ansvaret for avdelingen for organisert kriminalitet i politidistriktet. Han sier de har klart å heve straffenivået for de lovbrudd som utenlandske kriminelle begår i Norge, men straffenivået for å returnere ulovlig til Norge har blitt hengende etter.

- Strengere straff for ulovlig innreise kombinert med en mer effektiv retur av utenlandske kriminelle til soning i hjemlandet, ville ha en betydelig avskrekkende effekt. Litauen skal nå ratifisere en avtale om soningsoverføring, og det tror jeg er kjempeviktig i kriminalitetsbekjempelsen som et ris bak speilet, men dette er det politikerne som må ta tak i, sier Abrahamsen.

Vil skjerpe straffen

Politiadvokat John Skarpeid i Østfold politidistrikt jobber mye med utenlandske smuglere som tas på vei inn i landet på svenskegrensen, og kan underskrive på at straffen ikke har den ønskede effekt.

En smugler ble nylig spurt nettopp om dette i retten og svarte at om han så blir sendt ut av Norge 100 ganger, så vil han komme tilbake igjen likevel.

- Det er ett eksempel på hvor lite virkningsfullt dagens straffenivå er. Og det er et faktum at vi har en god del gjengangere, sier Skarpeid.

I sommer innførte Justisdepartementet en ny instruks for å gjøre det vanskeligere for kriminelle å komme raskt tilbake ved å sende dem rett til hjemlandet.

Nå vurderer justisminister Grete Faremo å skjerpe straffen for brudd på innreiseforbudet.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Fant narkotika i mikroen

BT anbefaler

Superstjernen kjøpte kunst for 600.000 kroner i Bergen

Post Malone tok seg god tid til kunstutstilling i Grieghallen.

LES SAKEN