Sykefraværet til himmels i Nav

Nav jobber for å få sykmeldte tilbake i jobb. Selv har etaten et sykefravær på skyhøye 9,5 prosent.