- Trusselsituasjonen kan bli endret i år

Trusselbildet i Norge nærmer seg nå nivået i europeiske land hvor terrorangrep enten har blitt gjennomført eller planlagt, mener Politiets sikkerhetstjeneste (PST).