11 kommuner får stemme elektronisk

11 av de 35 kommunene som har søkt om å delta i forsøket med elektronisk valg i 2011, er plukket ut.