Nathan Eshetes foreldre fulgte fredagens domsavsigelse i Høyesterett fra hjemmet sitt i Arna.

Det var en skuffet Asfaw Eshete som kunne konstatere at de to asylbarna fikk avvist ankene sine. Dermed får de ikke være i Norge.

— Vi hadde håp. Nå virker det som om alt står veldig fast, sier Eshete, som kom til Norge sammen med konen Zinash Assefa for elleve år siden.

Vil skape presedens

Avgjørelsen blant Høyesteretts 19 dommere ble tatt med dissens i Mahdi Shabazis (9) tilfelle, men med et stort flertall for å opprettholde utvisningsvedtaket.

Familien til Shabazi kommer fra Iran og deres ni år gamle sønn Mahdi har bodd store deler av livet på Rjukan.

Høyesterett har også avgjort at ti år gamle Verona Delic ikke får komme tilbake fra Sarajevo i Bosnia.

Høyesteretts avgjørelse vil skape presedens for rundt 500 asylbarn rundt omkring i landet.

Gikk til sak

En av disse er altså etiopiske Nathan Eshete (7). Han er født og oppvokst i Bergen etter at foreldrene kom til Norge.

— Det skulle være en god julegave. Nå er det bare skuffende og veldig trist. Nathan vet ingenting om Etiopia. Ingenting. Han kan ikke snakke etiopisk, og han vet heller ingenting om etiopisk kultur, sier Asfaw Eshete.

Tidligere i år fikk familien endelig avslag på sin asylsøknad, og Utlendingsnemnda begrunnet avslaget med at innvandringsregulerende tiltak er viktigere enn Nathans tilknytning til Norge.

Familien har gått til sak mot staten ved Utlendingsnemnda, for å få omgjort vedtaket som sier at de må forlate Norge og reise tilbake til Etiopia.

Rettssaken skulle egentlig ha blitt avviklet i oktober, men familien valgte å utsette hele saken i påvente av dagens høyesterettsavgjørelse.

Ble uttransportert

Både Verona Delic og hennes lillesøster Aurora er født på Rjukan. Den 26. mars i år ble familien uttransport etter en lang rekke anker og omgjøringsbegjæringer.

UDIs første asylvedtak i Delic-saken ble fattet 18. november 2003 og den første klagen sendt til Une 9. desember samme år.