Norske soldater frifunnet

Førstekrigsadvokat Gunnar Johnsen har ikke funnet hold i ryktene om krigsforbrytelser i Afghanistan.