Dette tror de blir resultatet

Vi spurte fire på klimaforhandlingene i Cancun.