Onsdag kveld gikk Senterparti-leder Liv Signe Navarsete ut og ba om stans i utsendelsen av asylbarn som oppholder seg ulovlig i Norge.

— Mange av disse barna er født i Norge, de har en tilknytning til sine lokalsamfunn. Vi bør sette sakene på vent, mens regjeringen jobber fram en løsning, sier kommunalministeren og Sp-lederen til NRK.

Fra før har regjeringspartner SV sagt det samme, i likhet med Kirkemøtet, en rekke organisasjoner og deler av Faremos eget parti. På Stortinget får justisministerens harde og konsekvente linje kun støtte fra Erna Solberg og Høyre.

Selv Fremskrittspartiet mener de rundt 450 asylbarna som har bodd lenge i Norge, bør få sin sak vurdert på nytt.

Starter arbeidet

Det haster for SV og Senterpartiet å overbevise Arbeiderpartiet om å stille sakene i bero inntil stortingsmeldingen om barn på flukt er behandlet, noe som skal skje innen sommeren.

Allerede torsdag starter Politiets utlendingsenhet (PU) arbeidet med tvangsreturer til Etiopia. Da utløper det tidsbestemte amnestiet som ble gitt etiopiere uten oppholdstillatelse i Norge.

— Når vi får klarsignal fra etiopiske myndigheter i hver enkelt sak, vil vi igangsette selve uttransporteringen. Erfaringsmessig tar det noe tid å klargjøre en person for uttransportering, sier Ingrid Wirum i PU til NTB onsdag kveld.

Normal praksis er å be hjemlandet om aksept og få identiteten til hver enkelt person bekreftet. Men meldingen fra Justisdepartementet har så langt vært tydelig nok: Den som ikke har reist frivillig, skal ut med tvang - selv når det er snakk om et barn.

— Barn skal så langt det er mulig reise med mor eller far. I slike tilfeller vil vi alltid ta kontakt med Utlendingsnemnda før uttransporteringen for å sikre at det ikke er noen endringer i saken, sier PU-sjefen.

Nekter å svare

Norsk Organisasjon for Asylsøkere og Redd Barna sendte onsdag et åpent brev til Faremo der de spør om Justisdepartementet var klar over at den nye returavtalen med Etiopia kan føre til at barn mister en av sine foreldre.

Ifølge organisasjonene gjelder dette 46 norske barn i alderen 0-11 år. Årsaken er at mor eller far kan bli tvangsreturnert til Etiopia.

— Det er uhørt, brutalt og sjokkerende at staten splitter familier på denne måten, sier Janne Raanes, som er leder i Norgesprogrammet i Redd Barna, til NTB.

— Justisministeren vil ikke kommentere saken i mediene før hun har svart på dette brevet, sier senior-kommunikasjonsrådgiver Trond Øvstedal i Justisdepartementet til NTB.

Raanes ber om et snarlig svar og frykter at tiden er i ferd med å renne ut.

— Dette haster. Fristen for å søke frivillig retur går ut torsdag, og da er det åpent for tvangsretur. Det er akutt for de barna dette handler om, sier hun.

Får bli

For ett av de 450 asylbarna kom det onsdag en gladmelding. Seks år gamle Nathan Eshete og hans familie får sin sak behandlet på nytt av Utlendingsnemda.

— Nathan og hans familie kan oppholde seg lovlig i Norge til saken er vurdert på ny, men det må ikke tolkes som noe signal om hva som da vil bli resultatet, sier informasjonssjef Bjørn Lyster i Utlendingsnemnda til NTB.

Avgjørelsen gjelder bare denne saken og får ikke følger for øvrige som omhandler etiopiske barn. Venstre-leder Trine Skei Grande er bekymret for hva som venter barna i familiens opprinnelige hjemland.

— At Norge som eneste land i Europa har en returavtale med Etiopia, gjør at vi har et særlig ansvar for å følge med på dem vi returnerer, sier hun.