Boken «På våre vegne — soldatberetninger fra Afghanistan» er skrevet av forfatter Malin Stensønes.

«Jeg vil tro at mange både vil bli overrasket og rystet over beskrivelsene av de offensive angrepsoperasjonene Norge har gjennomført med konvensjonelle styrker nord i Afghanistan. Selv ble jeg det. De operasjonene som omtales, er bare et lite utvalg av dem jeg har fått beskrevet, og det er heller ikke nødvendigvis slik at de mest brutale beskrivelsene er med», skriver hun i boka.

Sensønes har fulgt og intervjuet soldater gjennom to og et halvt til tre år og skriver om spesialsoldatenes oppdrag i og rundt Kabul, de såkalte MOT-teamene som har patruljert og oppsøkt lokalbefolkning i provinsen Faryab og Telemark-bataljonens innsats i Nord-Afghanistan.

Hun omtaler en rekke situasjoner som dokumenterer at norske soldater i en periode bevisst valgte en taktikk der de provoserte fram strid i den nordlige delen av landet, skriver Aftenposten.

Boken berører ikke den politiske siden ved oppdraget i Afghanistan, men det paradoksale i ettertid er at SV uttrykte sterk skepsis til spesialstyrkenes oppdrag, men åpent støttet oppdraget i nord. Selv om hun sier til avisen at forskjellen i taktikk mellom Telemark-bataljonens oppdrag i nord og spesialstyrken i sør er logisk, betegner hun det som «utrolig» at SV i sin tid ga sin støtte til fremgangsmåten i nord.