Det er helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) og regjeringens syn etter at departementet nå har godtatt konklusjonene fra ekspertutvalget som la fram sin rapport i fjor høst, skriver Stavanger Aftenblad.

Utvalget ble nedsatt for å vurdere om elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner, trådløse nettverk og mobilmaster er skadelig eller kan gi helseplager. Konklusjonen i rapporten i fjor var at det samlet sett ikke var noe belegg for å si at slik stråling var helsefarlig.

Rapporten og dens konklusjoner møtte motstand fra mange hold, og Foreningen for eloverfølsomme (FELO) hevdet at utvalgets rapport var full av feil. FELO lagde en alternativ rapport med motsatt konklusjon, som ikke har fått gehør i regjeringskorridorene.

— Regjeringen har besluttet å legge ekspertgruppas rapport til grunn for norsk forvaltning på området, etter at både deres rapport og motrapporten fra FELO er blitt vurdert, sier Nina Tangnæs Grønvold, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, til Aftenbladet.

Regjeringen mener ekspertrapporten gir «et godt grunnlag for videre forvaltning på dette området», og vil ikke foreta endringer.