Olje— og energiminister Ola Borten Moe (Sp) sa forrige uke at det er utelukket at direktivet for sikkerhet på offshoreinstallasjoner skal gjelde i norske farvann. Oettinger sier imidlertid via sin talsperson at de vil fremme sak med sikte på at direktivet skal gjelde i Nordsjøen og i norske farvann, skriver VG.

— Kommisjonen mener definitivt at direktivet er EØS-relevant, sier pressetalskvinne Martine Holzner på vegne av EU-kommissæren.

Hun sier Norge så langt de kjenner til, har innarbeidet EØS-relevante direktiver for petroleumssektoren i sitt lovverk.

— Det gjelder blant annet rettsakter om beskyttelse av miljøet, som er grunnlaget for dette direktivet, sier hun.

Borten Moe mener EØS-avtalen ikke gjelder utenfor norsk 12-milsgrense og at norske sikkerhetsregler er så strenge at EUs regler uansett ikke er relevante.