De aller fleste søknader i denne hurtigprosedyren blir vurdert som åpenbart grunnløse, ifølge UDI. Hittil i år er det kommet 28 asylsøkere fra Georgia til Norge. I hele fjor kom det 109.

Asylsøkere fra Georgia vil bli omfattet av den såkalte 48-timersprosedyren. Det betyr at saken behandles innen 48 timer etter at den har blitt registrert.

Mange georgiske asylsøkere oppgir arbeidsledighet eller andre sosiale eller økonomiske forhold som grunnlag for søknaden, og ikke en reell frykt for forfølgelse. Dette, sammen med kriminalitetsforebyggende hensyn og en bedring i menneskerettighetssituasjonen i landet, gjør at UDI vil hurtigbehandle disse sakene, opplyser UDI. (©NTB)