• flom.jpg

Fare for flom og ras i store deler av landet

Kraftig snøsmelting gir fare for fem- og tiårsflommer i store deler av Sør-Norge de neste dagene, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).