• FOTO: Morten Holm / NTB scanpix

Nav undersøker nedsatt arbeidsevne blant innvandrere

Antallet arbeidsføre innvandrere som registreres med «nedsatt arbeidsevne» hos Nav har økt med 10.000 siden 2010. Nav vurderer tiltak.