Tunsberg bispedømmeråd har i møte 12. mars nominert fem kandidater til ny biskop i Tunsberg.

– De nominerte har ulike styrker, men alle besitter den kompetansen vi søker og vil på ulike måter kunne fylle den utfordrende rollen som biskop, sier lederen i Tunsberg bispedømmeråd, Lill Tone Grahl-Jacobsen i en pressemelding.

De nominerte er: Jan Otto Myrseth (60), domprost i Bergen, Kjetil Haga (50), domprost i Tønsberg, Ragnhild Jepsen (48), domprost i Nidaros, Sølvi Kristin Lewin (47), prost i Larvik og Merete Thomassen (52), førsteamanuensis i liturgikk ved Det teologiske fakultet.

– Vi har sett etter en utadvendt person med visjoner for kirken og som evner å bygge broer, inspirere og engasjere, sier Grahl-Jacobsen.

GÅR AV: Biskop i Tunsberg, Per Arne Dahl, går av til sommeren. Nå er prosessen med å finne hans etterfølger i gang.
NTB scanpix

Per Arne Dahl som ble vigslet til biskop i Tunsberg i september 2014, går av sommeren 2018.

Ny biskop skal etter planen tilsettes på Kirkerådets møte i Tønsberg 6. og 8. juni. Men først skal det stemmes over de fem kandidatene internt i kirken. De tre som får flest stemmer går videre til neste runde. Innen 23. mai skal Tunsberg bispedømmeråd og alle biskopene gi uttalelse om hvem de gir sin støtte til blant de tre som fikk størst oppslutning i avstemningsrunden.

Tunsberg bispedømme omfatter fylkene Buskerud og Vestfold.