Flere elever snuser på skolen

Stadig flere elever bruker snus mens de er på skolen. Det er opp til skolene selv å avgjøre om det skal være tillatt eller ikke.