Ny runde med nasjonale prøver

De forhatte nasjonale prøvene blir gjeninnført i en «light-versjon» fra høsten 2007. Resultatene skal ikke offentliggjøres på en måte som gjør det mulig å sammenligne skolene.