Fly settes inn mot oljesøl i Glomma

Et rekognoseringsfly skal torsdag morgen settes inn i arbeidet med å kartlegge oljesølet i Glommas nedre løp og i farvannet rundt Hvaler-øyene.