UDI-saka splittar regjeringspartia

Trygve Nordby, Manuela Ramin-Osmundsen, Erna Solberg og Bjarne Håkon Hanssen får alle kritikk frå kontrollkomiteen på Stortinget i UDI-saka.