Full beredskap for kraftkrise

NVE har pålagt alle landets kraftselskap full gjennomgang av planane for korleis dei skal takle straumkrisa som no trugar.