Navarsete gjer kuvending

Samferdsleminister Liv Signe Navarsete vil likevel gje innsyn i rapporten som gjeld kvalitetssikring av Jondalstunnelen.