Flere forskere kan bli gransket

13 forskere står i fare for å bli gransket som følge av forskningsjukset som er avdekket ved Radiumhospitalet.