Plikt til norskopplæring

Innvandrere får rett og plikt til 300 timers opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Kurset blir en betingelse for å få bosettingstillatelse og norsk statsborgerskap.