Holder på plassen

John Magne Lilleskare var heldigvis klar over mangelen på båtplasser. Da han skulle flytte fra Radøy til Bergen, var han tidlig ute med å skaffe seg plass i Bergen Motorbåtforening.