Forsvarsreknskapen slakta igjen

Forsvarsreknskapen for 2003 vart underkjend av Riksrevisjonen. Forsvarsminister Kristin Krohn Devold bør vere glad for at Riksrevisjonen ikkje lenger har i oppgåve å godkjenne reknskapen.