Øker fokuset på voldtekt

Regjeringen har nedsatt et utvalg for å bedre situasjonen for voldtatte. Det er første gang dette skjer i Norge.