Nye retningslinjer for utbygging av vindkraft

Miljøverndepartementet har utarbeidet et omfattende forslag til retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg.