Seks ukers pappapermisjon

Den avtroppende regjeringen vil gi nybakte fedre en uke ekstra pappapermisjon.