Skjerpet straff for sex-dømt prest

Høyesterett har skjerpet straffen til seks års fengsel for presten som er dømt for å ha misbrukt tre døtre og begått overgrep mot en kvinne fra Hordaland.