Flere fedre enn mødre flytter

Antallet samværsfedre som flytter langt bort fra sine barn er langt høyere enn antallet mødre som tar med barna og drar til et annet sted i landet.