Sluttar å samle inn til redningsselskapet

Grasrota i Redningsselskapet er rasande. Lokale foreiningsleiarar vil ikkje lenger samle inn pengar til forbundet sentralt.