Bare miljøkrim og knivbruk øker

Tallet på anmeldte forbrytelser sank med 3,7 prosent i første halvår sammenliknet med tilsvarende periode året før.