Tidligere og bedre<br/>helsesjekk av barn

Nå kommer nye retningslinjer for hvor ofte og hvordan barn skal sjekkes for eventuelle syns- og hørselsfeil. Samtidig innføres en ny språktest for alle fireåringer.