LO-lederen rasende på regjeringen

LO-Leder Gerd-Liv Valla var synlig forbannet på regjeringen da hun tirsdag ga de første kommentarer til regjeringens beslutning om å endre sykelønnsfinansieringen.