Åtte av ti kreftrammede barn overlever

Norge er et av de beste landene i verden til å behandle barn med kreft. Åtte av ti overlever, mot bare 15 prosent i 1960.