Solid utvikling for Det Norske Veritas

Aldri har en større del av verdensflåten vært klasset i Det Norske Veritas. Ved utgangen av fjoråret var hele 16,5 prosent av verdensflåten klasset i DNV.