Terapi finale

Det finnes korte terapier og det finnes lange terapier – men hvordan vet man at målet er nådd og terapien kan avsluttes? Mange har fortsatt sine terapier av ren høflighet overfor terapeuten.