Riksadvokaten anker tre NOKAS-dommer

Riksadvokaten har besluttet å anke NOKAS-dommene for David Toska, Kjell Alrich Schumann og Erling Havnå.