Norske pensjoner er lave

De norske offentlige pensjonsytelsene er ikke spesielt sjenerøse. Hele 16 europeiske OECD-land kommer bedre ut.