Søker erstatning for jakthund tatt av kongeørn

Tilsynsmann Inge Storholmen har søkt fylkesmannen om erstatning for jakthunden Vømmølfjellets Tessa som han mener er angrepet og drept av en kongeørn.