40 av 48 gauper ble felt

40 gauper ble felt i løpet av kvotejakta som pågikk fra 1. februar til utgangen av mars, får NTB opplyst i Direktoratet for naturforvaltning (DN).